DOJO KUN

 


 

HITOTSU - WEES NEDERIG EN BELEEFD

HITOTSU - TRAIN VOORTDUREND UW FYSIEKE STERKTE

HITOTSU - U KUNT HET VER BRENGEN, BLIJF ZOEKEN

HITOTSU - BLIJF KALM MAAR WEES TOCH SNEL

HITOTSU - VERZORG UW GEZONDHEID

HITOTSU - LEEF EEN REGELMATIG LEVEN

HITOTSU - WEES NIET TE FIER NOCH TE BESCHEIDEN

HITOTSU - TRAIN MET VOLHARDING EN GEDULD

 


 

RESPECT

 

Bij het betreden of verlaten van de dojo, wordt er ALTIJD gegroet

De tatami is GEEN speelplaats – wees dus rustig en stil

Bij het begin van de les begeef je je zo snel mogelijk op je plaats

Tijdens de les wordt er niet meer gepraat dan noodzakelijk is, dit om de voortgang van de les niet te verstoren

Bij het kiezen en wisselen van een trainingspartner wordt er altijd gegroet, dit zowel bij het begin als aan het einde van een opdracht

Als iemand je aangroet, loop je niet weg, maar wordt je geacht deze persoon ook aan te groeten en de oefening met deze persoon af te werken

Een lagere band gaat steeds naar een hogere band en NOOIT omgekeerd

Bij laattijdig betreden van de tatami, wacht je in seiza aan de rand van de tatami tot de sensei teken geeft om de tatami te betreden

Bij vroegtijdig beëindigen van de les wordt er steeds toestemming gevraagd aan de sensei

Ga steeds voor de training naar het toilet
Indien men onder de les toch naar het toilet moet, dan moet er altijd toestemming gevraagd worden aan de sensei

Spreek je sensei nooit tegen

Het niet meewerken / trainen tijdens de lessen zal bestraft worden en kan leiden tot het verlaten van de les

Toon respect tegenover je sensei, en je sensei zal ook respect tonen tegenover jou – m.a.w. respect moet je verdienen

 

 

HYGIENE

 

Nagels (zowel handen als voeten) dienen altijd kortgeknipt en proper te zijn (dit om verwondingen tijdens de trainingen te voorkomen)

voeten / handen zijn proper alvorens de tatami te betreden

Op de mat wordt er niet gegeten of gedronken (mits toestemming van de sensei)

De kimono dient altijd schoon, netjes en heel te zijn

Tijdens de les wordt er geen enkel sieraad (kettingen, oorbellen, piercings, armbanden, ringen,…) getolereerd (dit ook om verwondingen bij jezelf of iemand anders te vermijden – oorbellen mogen afgeplakt worden)